Bokning

Bokning

CityStorstad bokar du med din ordinarie säljkontakt på någon av de tidningar som ingår i paketet, alternativt Staffan Lönner Citypaketet 0702-08 30 06 eller Johan Markström 08Mälardalen 0706-20 12 62

Kontakt: 08-738 13 60

Byråorder

CityStorstad order mailas till bokning@dn.se som har hand om samtliga bokningar i paketet.

Förmedlade annonser

Skriftliga order erfordras. Den i branschavtal reglerade förmedlingsersättningen till godkända annonsförmedlare avskaffades 1998-12-31 i enlighet med Konkurrensverkets beslut och policydokumentet av 1998-05-18 mellan annonsörsföreningen, medierna och förmedlingsbyråerna (GAS). Priset till förmedlingskunder förhandlas fr o m 1999-01-01 direkt med annonsören eller dennes ombud och regleras i gällande annonsprislista.

Inlämning gäller senast kl 16.00 två vardagar före införingsdag. Försent lämnat material debiteras med 1500 kr.

Annonsmaterial

Material skickas till respektive tidning, materialadresser och format hittar ni här.