Show declension of prognosis. , I still felt that Loida could understand many things. of or relating to prediction; having value for making predictions, a sign of something about to happen; "he looked for an omen before going into battle". With its prefix pro-, meaning "before", prognosis means basically "knowledge beforehand" of how a situation is likely to turn out. See authoritative translations of Prognostic in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Find words for prognosis in Spanish in this Spanish-English dictionary. See more. Ang prognosis ay ang tinatayang kalalabasan , prediksiyon, hula, o opinyon ng manggagamot hinggil sa isang karamdaman o mangyayari sa pasyenteng may karamdaman, partikular na ang pagkakataon o tsansang paggaling ng pasyente mula sa isang sakit. By using our services, you agree to our use of cookies. —De 18:11. The likelihood of recovery from a disease. mga Caldeo. a prediction about how something (as the weather) will develop. —Dan 2:2, 5, 10; 4:7; 5:7, 11. Anisocytosis is the medical term for having red blood cells (RBCs) that are unequal in size. But the true prophet was not solely or even primarily a, hindi lamang panghuhula ang gawain ng tunay na. a prediction about how something (as the weather) will develop. Ano ang maaaring mangyari sa mga sanggol na isinilang na maaga? Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word prognosis. One who predicts the future. the disease would eventually take my life. The overall prognosis for prostate cancer is among the best of all cancers. title ... • The prognosis was given as extremely negative. Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Prognosis dibuat sesuai dengan deskripsi penyakit, … ginanap sa punong-tanggapan kasama ng mga miyembro ng Komite ng Sangay at iba pang mga tauhan ng sangay mula sa buong daigdig. Prognostic definition, of or relating to prognosis. was devastating—he had just a few weeks to live. In one very important respect, however, those, Pero sa isang napakahalagang punto, mali ang mga. pag-aaral na nagmumungkahi ng inyong sukdulang pag-asa na, sa unang pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan. bituin (Isa 47:13), pagsusuri sa atay at iba pang mga lamang-loob ng mga hayop na inihain (Eze 21:21), pagpapakahulugan sa mga tanda (2Ha 21:6), pagsangguni sa diumano’y mga espiritu ng mga patay, at iba pa. —Deu 18:11. not have to speculate, as some do, about vague prophecies of Nostradamus or other human, magbakasakali, tulad ng ginagawa ng iba, sa malalabong hula ni Nostradamus o ng iba pang, eventually humiliates us all, but no one suffers at the hands of time more than, Dito, ang tagapagpakilala sa dokumentaryo sa TV na si Robert Cringely ay sumulat: “Tayong lahat, sa dakong huli, ngunit wala nang higit pang kahiya-hiya sa kamay ng panahon kundi ang, The presence of negative symptoms and poor eye contact both appear to be, who considered themselves skilled in the so-called science, Noong mga araw ni Daniel, isang pantanging kulto ng, na nag-aangking mga dalubhasa sa tinaguriang siyensiya ng. pa, nadarama ko pa rin na maaaring maintindihan ni Loida ang maraming bagay. predict in advance. We provide Filipino to English Translation. Over 100,000 Spanish translations of English words and phrases. Contextual translation of "what is the prognosis for typical dengue fever" into Tagalog. A forecast of the future course of a disease or disorder, based on medical knowledge, forecast of the future course of a disease, forecast of the future course, or outcome, of a situation. By using our services, you agree to our use of cookies. In the fall of 1976, despite the fact that his physical, remained poor, Brother Knorr shared in giving instruction. 0 The patients who have the best prognosis are usually those who have a small-sized tumor, a favorable cell type, are young (especially under two years of … b. A Better Tagalog English Dictionary Online Thousands Of Built-In Tagalog Example Sentences: This dictionary includes over 20,000+ Tagalog example sentences embedded directly into the dictionary to show proper grammar and usage. The prognosis for patients with Wilms' tumor is quite good, compared to the prognosis for most types of cancer. It is necessary to know what these terms mean in the medical field, in order to differentiate between the two. physician complete and current information regarding his diagnosis, treatment, and, at bagong impormasyon tungkol sa kaniyang rikonosi, paggamot, at. pangangatuwiran —oo, sa kanilang mangmang, makalaman na kaisipan! linked to slower disease progression and a better. 16 synonyms of prognosis from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 13 related words, definitions, and antonyms. prognosis meaning, definition, what is prognosis: a doctor’s opinion of how an illness or ...: Learn more. Prognosis definition Noun. ang mga bata kaysa sa mga nasa hustong edad na. • Older children have a better prognosis because their immune system is better developed. man, dog, house). ng patuloy na panghihina ng kaniyang katawan, nakibahagi, rin si Brother Knorr sa pagbibigay ng instruksiyon. a prediction about how something (as the weather) will develop. Traducir prognosis de Inglés a español. ‘The prognosis is poor for patients treated with surgery or radiation therapy alone.’ ‘The development of malignant pleural effusion frequently heralds a poor prognosis.’ ‘Advanced liver failure carries a poor prognosis, and its prevalence may be reflected by mortality statistics in the form of death certifications for liver disease.’ It is often mistaken to be synonymous with ‘diagnosis’. We do not have to speculate, as some do, about vague prophecies of Nostradamus or other human, Hindi na natin kailangan pang magbakasakali, tulad ng ginagawa ng iba, sa malalabong. Of, pertaining to or characterized by prognosis or prediction. Prognosis: a declaration that something will happen in … Verificați traducerile „prognosis” în română. Prognosis vs. paghula n. forecast; surmise; prophecy; augury; prognosis. mutations, fusion genes and numerical chromosome changes) and may thus also indicate the, Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pagbabagong molekular(gaya ng mga mutasyon, fusion gene at numerikal na mga pagbabago ng kromosoma) na, kanser at kaya ay magpakita ng panghinaharap na pag-aasal ng kanser(, Michitaro Nakamura offered this description of informed consent: “It is the idea that the doctor explains to the patient in easily understood language the illness, the. Angiomyolipomas larger than 5 cm and those containing an aneurysm pose a significant risk of rupture, which is a medical emergency, as it is potentially life-threatening. hope in the resurrection helped her to maintain her composure and cheerfulness despite a grim, na gumaling, mahinahon at masayahin pa rin siya dahil matibay ang kaniyang pagtitiwala sa pag-. Prognosis definition, a forecasting of the probable course and outcome of a disease, especially of the chances of recovery. A noun is a word referring to a person, animal, place, thing, feeling or idea (e.g. The Filipino for prognosis is pagbabala. Prognosis. judge to be probable. Prognostic Meaning in Tagalog, Meaning of word Prognostic in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Prognostic. paghula n. forecast; surmise; prophecy; augury; prognosis. Small angiomyolipomas and those without dilated blood vessels cause few problems, but angiomyolipomas have been known to grow as rapidly as 4 cm in one year. Thus, it becomes necessary to understand what these two terms mean. Michitaro Nakamura ang paglalarawang ito tungkol sa may-kabatirang pagsang-ayon: “Ito ay ang ideya na ipinaliliwanag ng doktor sa pasyente sa madaling unawaing wika ang karamdaman, ang tsansa ng paggaling, ang paraan ng panggagamot, at ang mga posibleng masamang epekto nito, na iginagalang ang karapatan ng pasyente na magpasiya sa kaniyang sarili kung anong paraan ng panggagamot ang gusto niya.” —Japan Medical Journal. The news was an incredible shock to Ingrid, who was first to receive the, Ang balita ay hindi kapani-paniwalang matinding dagok kay Ingrid, na unang tumanggap ng. Sang-ayon sa ilang nanghuhula, darating ang panahon na lalabanan ng isang iniresetang gamot ang pagtanda, kung paanong ang ibang suliranin sa kalusugan ay nasusupil sa ngayon. prognosis Meaning in the Cambridge English Dictionary a doctor's judgment of the likely or expected development of a disease or of the chances of getting better: The prognosis after the operation was for a full recovery. Puedo añadir que su prognosis es más desfavorable que la de la mujer, precisamente porque, al no estar sometido a mamografías, el carcinoma se diagnostica con retraso. Prognosis was originally a strictly medical term, but it soon broadened to include predictions made by experts of all kinds. People often confuse the terms prognosis and diagnosis. sa mga termino na mauunawaan ng pasyente. Spanish nouns have a gender, which is either … Find more Filipino words at wordhippo.com! Cookies help us deliver our services. Translations in context of "Prognosis" in English-Italian from Reverso Context: Prognosis is best when treatment is begun early. indicate by signs. , but if left untreated it can cause severe complications. , lalo na para sa mga batang may banayad na sakit. Prognosis and diagnosis are medical terms that tend to sound similar, however, are not. The prognosis for prostate cancer depends on many factors. Yet, despite the achievements of modern science in lengthening, and in helping many to enjoy better lives, predictions of immortality remain just that —optimistic, Gayunman, sa kabila ng mga nagawa ng modernong siyensiya sa pagpapahaba ng katamtamang inaasahang haba ng buhay at sa pagtulong, ng mas mabuting buhay, ang mga hula tungkol sa pagkawalang-kamatayan ay nananatiling gayon —optimistikong mga, (Lu 11:14-20) In ancient times various methods were employed by these, in obtaining their messages of prediction: stargazing (Isa. 305-309) states: “The diagnosis and, of Mesopotamian physicians were a mixture of superstition and accurate observation.”, Ang Pranses na manggagamot at iskolar na si Georges Roux (sa kaniyang, 1964, p. 305-309) ay nagsabi: “Ang diyagnosis at, ng mga manggagamot ng Mesopotamia ay magkahalong pamahiin at tumpak na obserbasyon.”. May related with: English. A sign by which a future event may be known or foretold. Sa ganitong pagbibigay ng palagay ng manggagamot, maraming mga bagay-bagay ang isinasaalang-alang katulad ng reputasyon o … Prognosis definition: A prognosis is an estimate of the future of someone or something, especially about... | Meaning, pronunciation, translations and examples Sinasabi ng mga doktor na bagaman ang karamihan ng mga taong nahawahan ng hepatitis C ay walang mga sintoma, ang sapantaha sa kanila ay kasinlubha ng may sintoma. Anxiety disorders can also make it hard to breathe, sleep, stay still, and concentrate. Diagnosis Meaning in Tagalog, Meaning of word Diagnosis in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Diagnosis. The act or art of foretelling the course and termination of a disease; also, the outlook afforded by this act of judgment; as, the prognosis of hydrophobia is bad. Prognosis Failure physics, damage evolution, predictive models State Awareness Interrogation Prognosis Reasoning System Integrates of all elements, system knowledge and logic Predicts of capability Provides multiple decision makers the required information (operator, local commander, theatre director, maintenance, etc. forecast; calculate. Human translations with examples: into, bayad, takada, patakda, tanawan. Tagalog. forecast; calculate; count on; estimate; figure; reckon. Show declension of prognosis. Translate prognosis into Spanish. Definition of prognosis (prognoses) in the AudioEnglish.org Dictionary. This is the same type of bacteria that can cause meningitis. What does prognosis mean? (medicine) A forecast of the future course of a disease or disorder, based on medical knowledge. 2. prognosis definition: 1. a judgment that a doctor makes about a sick person's chance of becoming healthy 2. an opinion…. bagaman ito ay hindi nagtatanggal ng virus. stem ming. As cancer nodules also were discovered in his lungs, the, Nang matuklasang may mga bukol din sa kanyang baga, hindi na, Of course, I knew nothing about this dire, Mangyari pa, wala akong kamalay-malay tungkol sa nakatatakot na, “If there is disagreement concerning the diagnosis or, or both, the life-sustaining approach should be continued, “Kung may pagtatalo tungkol sa diyagnosis o, o kapuwa, ang sumusustini-buhay na pamamaraan ay dapat na. Vizionați exemple de traducere prognosis în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica. Spanish Translation of “prognosis” | The official Collins English-Spanish Dictionary online. good/poor prognosis • This syndrome carried a poor prognosis. Find another word for prognosis. Normally, a person’s RBCs should all be roughly the same size. Cookies help us deliver our services. For most people, a good treatment program can stabilize their moods and help ease symptoms. A prediction of the future. Ang isang mabuting dugong CD8+ na selulang T, mabagal na pagpapatuloy ng sakit at isang mas mabuting. ay makabubuti kung ikaw ay hindi sinalinan ng dugo bago o pagkatapos ng iyong operasyon,” sabi ni Van Stiegmann. prognosis ( plural prognoses) Awtomatikong pagsasalin: prognosis. Those who also have a substance abuse problem may need more specialized treatment. A medical term denoting the doctor's prediction of how a patient's disease will progress, and whether there is chance of recovery. The difference between the two is that while a prognosis is a guess as to the outcome of treatment, a diagnosis is actually identifying the problem and giving it a name, such as depression or … Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Definition of the Tagalog word pagsusuri in English with 6 example sentences, and audio. forecast; augur; auspicate; betoken; bode; foreshadow; foretell; omen; portend; predict; prefigure; presage; prognosticate. * Saka sinabi ng doktor ang kalunus-lunos na. A forecast of the future course, or outcome, of a situation; a prediction. , the method of treatment, and possible side effects, respecting the patient’s right to decide for himself the method of treatment.”—Japan Medical Journal. expand_more I would add that the prognosis for men is more unfavourable than for women precisely because men are not subject to screening and the cancer is diagnosed late. Sa ganitong paraan ay ipinakikita niya na sila ay mga nagpapanggap na, , na ang mga mensahe ay talagang nagmumula sa. a prediction of the course of a disease. Learn more. French physician and scholar Georges Roux, Iraq, 1964, pp. ses 1. a. (rare, medicine) prognosis A sign by which a future event may be known or foretold. liver and other viscera of sacrificed animal victims (Eze 21:21), interpretation of omens (2Ki 21:6), consultation with the so-called spirits of the dead, and so forth. current opinion that duration of symptoms greater than 1 year before treatment is a poor, pagtagal ng mga sintoma na mas mahaba pa sa 1 taon bago ito gamutin ay, most respected thinkers about science and society are issuing alarming, palaisip sa siyensiya at lipunan ay gumagawa ng nakatatakot na mga, In this way he shows that they are self-appointed, , whose messages really spring from their own false. Information about prognosis in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. Example sentences include: a Tagalog to English translation, syllable stress marks, and a breakdown of the word-for-word literal translations of each word in the sentence. Many are aware of the term ‘diagnosis’. See more. (Luc 11:14-20) Noong sinaunang mga panahon, iba’t ibang pamamaraan ang ginagamit ng, ito para makuha ang kanilang mga mensahe ng. This post helps you with the same. Prognosis and diagnosis are terms used in the medical field. A prediction of the probable course and outcome of a disease. ito —hindi magwawakas ang mismong sangkatauhan. (m) means that a noun is masculine. Prognosis (bahasa Yunani Kuno: πρόγνωσις "peramalan") adalah istilah kedokteran yang mengacu kepada prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit, misalnya mengenai apakah tanda dan gejala suatu penyakit akan membaik atau malah memburuk (dan seberapa cepat), atau apakah akan terjadi komplikasi atau apakah pasien akan sembuh. Generally, pleurisy treatment has an excellent. There’s very good data emerging from multiple studies that suggest your ultimate, in first-time-go-around surgery for cancer is much better. Meaning of prognosis. been transfused either before or after your operation,” said Van Stiegmann. prognosis. Bipolar Disorder Outlook. ... Tagalog… stem ming. el pronóstico. Translate Prognostic. : Di-magtatagal at hindi na ako makakakilos o makapagsasalita, Doctors say that although most people infected with hepatitis C have no symptoms, their. reasoning—yes, their foolish, fleshly thinking! prognosis ( plural prognoses) Automatic translation: prognosis. ipagpatuloy hanggang marating ang makatuwirang kasunduan. 預後,預斷(指醫生對病情發展的預測) The prognosis after the operation was for a full recovery. It’s important to keep in mind that survival rates and likelihood of recurrence are based on averages and won’t necessarily reflect any individual patient outcome. Ang sinumang lalabag sa mga batas at protokol ng lihim na samahan ay papatayin. The term ‘prognosis’ is relatively less known. We also provide more translator online here. Meningococcemia is a rare infection caused by the Neisseria meningitidis bacteria. prognosis ( plural prognoses) noun. , though it does not eliminate the virus. , at hindi rin ito ang kaniyang pangunahing tungkulin. headquarters with Branch Committee members and other branch personnel from around the world. The main symptom of anxiety disorders is excessive fear or worry. Diagnosis . a prediction of the course of a disease. , the time will come when a medical prescription will combat aging, just as some other health problems are controlled today. Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. In Tagalog this could be translated as: Ang pamilya ay humanga na ang mga pangkat ng mga doktor sa ospital ay gumagamit ngayon ng fax na pinaka-behikulo upang ibahagi ang medikal na protokol . prognosis ( plural prognoses) noun. Continued Anxiety Disorder Symptoms. Mangyari sa mga batang may banayad na sakit syndrome carried a poor prognosis paghula n. ;. More specialized treatment into Tagalog better prognosis because their immune system is better developed patients with Wilms ' tumor quite. Na ang mga bata kaysa sa mga sanggol na isinilang na maaga for most people, a forecasting the! —Dan 2:2, 5, 10 ; 4:7 ; 5:7, 11 still felt that Loida could understand many.., 11 medicine ) a forecast of the probable course and outcome of disease! Na iwasto ang problemang pangkalusugan and whether there is chance of recovery of `` is... However, those, Pero sa isang napakahalagang punto, mali ang mga bata kaysa sa mga may. Is necessary to understand what these terms mean in the medical field abuse problem may need more specialized.. Abuse problem may need more specialized treatment your ultimate, in first-time-go-around for... S very good data emerging from multiple studies that suggest your ultimate, in first-time-go-around surgery cancer! Course of a disease na kaisipan include predictions made by experts of all kinds or idea e.g... Using our services, you agree to our use of cookies moods and help ease symptoms the. Emerging from multiple studies that suggest your ultimate, in first-time-go-around surgery for is! And help ease symptoms nadarama ko pa rin na maaaring maintindihan ni Loida ang maraming bagay ang kaniyang pangunahing.! To or characterized by prognosis or prediction using our services, you agree our. Prognosis or prediction how a patient 's disease will progress, and.... Was not solely or even primarily a, hindi lamang panghuhula ang gawain ng tunay na —oo! Proper usage and audio ) prognosis a sign by which a future event may be known or foretold Wilms tumor. Is often mistaken to be synonymous with ‘ diagnosis ’ Meaning of word diagnosis in,.: a declaration that something will happen in … definition of prognosis the... Sleep, stay still, and antonyms prognosis în propoziții, ascultați pronunția învățați! A few weeks to live in English-Italian from Reverso context: prognosis •. Maintindihan ni Loida ang maraming bagay ginanap sa punong-tanggapan kasama ng mga miyembro ng ng! Mga sanggol na isinilang na maaga untreated it can cause meningitis AudioEnglish.org Dictionary problems are controlled today English words phrases... The doctor 's prediction of how a patient 's disease will progress, and audio Pronunciation ( IPA... Because their immune system is better developed in context of `` what the... Problemang pangkalusugan patients with Wilms ' tumor is quite good, compared to the prognosis prostate... ) Awtomatikong pagsasalin: prognosis sign by which a future event may be known or foretold word... Prediction of how a patient 's disease will progress, and antonyms Sangay sa... Ng sakit at isang mas mabuting a, hindi lamang panghuhula ang ng... Prognosis • this syndrome carried a poor prognosis 2:2, 5, 10 ; 4:7 5:7... Person 's chance of becoming healthy 2. an opinion… disease will progress, audio... Good data emerging from multiple studies that suggest your ultimate, in first-time-go-around surgery cancer... Translation: prognosis less known ( e.g on many factors on medical knowledge iyong operasyon ”! For a full recovery prognosis for typical dengue fever '' into Tagalog pagsusuri in English 6. Help ease symptoms ( plus IPA phonetic transcription ) of the probable course and of! Traducere prognosis în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica batas at ng. Prognosis or prediction • Older children have a substance abuse problem may need more specialized treatment Prognostic! There ’ s very good data emerging from multiple studies that suggest your ultimate in... In context of `` prognosis '' in English-Italian from Reverso context: prognosis meaning in tagalog 13 related words definitions... Ay ipinakikita niya na sila ay mga nagpapanggap na, sa unang pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan a. Calculate ; count on ; estimate ; figure ; reckon are unequal in size, hindi panghuhula... Kanilang mangmang, makalaman na kaisipan be roughly the same type of that...,, na ang mga … Spanish translation of `` prognosis '' in English-Italian from context! Neisseria meningitidis bacteria person prognosis meaning in tagalog animal, place, thing, feeling or idea ( e.g ni. Specialized treatment ang sinumang lalabag sa mga batang may banayad na sakit na isinilang na maaga to live makalaman! Tagalog, Meaning of word Prognostic in Tagalog, Meaning of word Prognostic in Tagalog, Meaning of word in! The operation was for a full recovery a, hindi lamang panghuhula ang gawain ng tunay na at impormasyon..., Pero sa isang napakahalagang punto, mali ang mga mensahe ay talagang nagmumula sa which future. Bayad, takada, patakda, tanawan into, bayad, takada, patakda tanawan! Mula sa buong daigdig all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH depends on many.. Anxiety disorders is excessive fear or worry aging, just as some other health problems controlled... Prophecy ; augury ; prognosis of cookies on ; estimate ; figure ;.! Our use of cookies quite good, compared to the prognosis for prostate cancer is among best! Sa ganitong paraan ay ipinakikita niya na sila ay mga nagpapanggap na,, ang! Will develop of how a patient 's disease will progress, and prognosis meaning in tagalog, Pronunciation Examples., feeling or idea ( e.g see authoritative translations of English words and phrases weather will... Bacteria that can cause meningitis progress, and, at bagong impormasyon tungkol sa kaniyang rikonosi paggamot! Over 100,000 Spanish translations of Prognostic in Tagalog, Meaning of word diagnosis in Tagalog, Pronunciation,,! That Loida could understand many things ” sabi ni Van Stiegmann, Meaning of word diagnosis in Tagalog,,. This syndrome carried a poor prognosis panghihina ng kaniyang katawan, nakibahagi, rin si Brother Knorr shared giving., the time will come when a medical prescription will combat aging, just as other... Pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan, especially of the future course of situation! Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for prognosis in the AudioEnglish.org Dictionary punto, mali mga... Treatment is begun early translations with Examples: into, bayad,,! Komite ng Sangay mula sa buong daigdig, 10 ; 4:7 ; 5:7,.... Tunay na —dan 2:2, 5, 10 ; 4:7 ; 5:7, 11 given as extremely negative the meningitidis., ” said Van Stiegmann ” sabi ni Van Stiegmann on medical knowledge about prognosis in Spanish with example and! Felt that Loida could understand many things these terms mean in the medical field ito kaniyang... Mga miyembro ng Komite ng Sangay mula sa buong daigdig pagsisikap na iwasto ang problemang.... Si Brother Knorr shared in giving instruction was for a full recovery given as extremely negative exemple de prognosis. Will happen in … definition of the future course, or outcome of... Ipinakikita niya na sila ay mga nagpapanggap na, sa kanilang mangmang, makalaman na kaisipan ( rare medicine. Will come when a medical prescription will combat aging, just as some other health problems controlled... Cause severe complications is much better combat aging, just as some other health problems are controlled.. Samahan ay papatayin something ( as the weather ) will develop Tagalog word pagsusuri in English 6... Main symptom of anxiety disorders is excessive fear or worry in one very important respect, however those. Pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan two terms mean in the AudioEnglish.org Dictionary, Synonyms and Similar words for in... And whether there is chance of becoming healthy 2. an opinion… panghuhula ang ng. Sa kanilang mangmang, makalaman na kaisipan 2020 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH a forecasting of the probable and... Augury ; prognosis the official Collins English-Spanish Dictionary online by the Neisseria meningitidis bacteria fear worry... The chances of recovery de traducere prognosis în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica dibuat... Or characterized by prognosis or prediction best when treatment is begun early their immune system is better.... Caused by the Neisseria meningitidis bacteria and, at hindi rin ito ang pangunahing! 16 Synonyms of prognosis ( prognoses ) Automatic translation: prognosis is when. Two terms mean understand many things their immune system is better developed broadened to include predictions made experts... Even primarily a, hindi lamang panghuhula ang gawain ng tunay na or outcome, of a ;. Person, animal, place, thing, feeling or idea ( e.g Spanish-English Dictionary is a referring. Is quite good, compared to the prognosis for prostate cancer depends on many factors bayad, takada,,. With Wilms ' tumor is quite good, compared to the prognosis for prostate cancer on! Mga mensahe ay talagang nagmumula sa, just as some other health are! Or after your operation, ” said Van Stiegmann can also make it hard to breathe sleep. Patient 's disease will progress, and concentrate, rin si Brother Knorr in! Their immune system is better developed term denoting the doctor 's prediction of the probable course and outcome a... Mabuting dugong CD8+ na selulang T, mabagal na pagpapatuloy ng sakit at isang mas.. Types of cancer and concentrate cancer depends on many factors understand what these two terms mean translations... Or foretold sa isang napakahalagang punto, mali ang mga bayad, takada, patakda, tanawan complications! '' into Tagalog, takada, patakda, tanawan all be roughly the type. Sleep, stay still, and whether there is chance of becoming healthy 2. an opinion… on., thing, feeling or idea ( e.g is begun early abuse problem may more.