Information om Citystorstad

Antal tidningar måste uppgå till minst 1 st utöver Citypaketet.