Nya STORSTADSREGIONER, nya
mediepaket, nya möjligheter.

Ett nytt mediepaket
för STORSTADSREGIONER.

STORSTADSREGIONERNA VÄXER.

68 383

Flyttade in till våra tre storstadsregioner 2013

Källa: SCB

62%

BODDE I STORSTADREGIONERNA 2013.
I år ännu fler.

Källa: SCB

64%

av all KONSUMTION sker
i STORSTADSREGIONERNA.

Källa: Orvesto konsument 2013 helår

TRE REGIONER. TRETTON TIDNINGAR.

62%
nettoräckvidd i
området.

49,6%
i riket.

PÅVERKA PÅVERKARNA
I MÄLARDALEN.

Nettoräckvidd på

56,7%

(1.227.000)

Källa: Orvesto konsument 2013 helår

PÅVERKA PÅVERKARNA
I GÖTEBORG.

Nettoräckvidd på

73,5%

(811.000 pers)

Källa: Orvesto konsument 2013 helår

PÅVERKA PÅVERKARNA
I VÄSTRA SKÅNE.

Nettoräckvidd på

68,0%

(452.000 pers)

Källa: Orvesto konsument 2013 helår
Du får STYRKAN i
och FLEXIBILITETEN i regionerna.

Räkna här!